Εταιρικό Προφίλ

Η επιχείρηση πληροφορικής eCONNECT ιδρύεται το 2007 ως μια αμιγώς Ελληνική Επιχείρηση παροχής συνολικών υπηρεσιών και λύσεων στον χώρο της πληροφορικής (Integration Services) από τους Αρβανίτη Κωνσταντίνο και Αρβανίτη Νικόλαο, μηχανικούς  των Πολυτεχνικών σχολών της Ξάνθης και του Βόλου αντίστοιχα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παροχή υπηρεσιών διαδικτύου με in house προγραμματισμό.
Σήμερα η «eCONNECT» δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο της πληροφορικής έχοντας διευρύνει την γκάμα των υπηρεσιών και των προϊόντων της με γνώμονα τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις ανάγκες της αγοράς. Η παροχή των υπηρεσιών μας γίνεται με υπευθυνότητα και εγγυημένη αποτελεσματικότητα.

Η φιλοσοφία μας είναι να παρέχουμε αναβαθμισμένες υπηρεσίες  χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες που μπορούν να εφαρμοστούν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Παρέχουμε λύσεις σε κάθε ζήτημα I.T. αξιοποιώντας τις υπάρχουσες τεχνολογίες ή δημιουργώντας custom εφαρμογές στις περιπτώσεις που απαιτείται ενσαρκώνοντας πλήρως την έννοια του «Μηχανικού Πληροφορικής». Τα στελέχη μας παρέχουν υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς, έχουν την απαραίτητη πιστοποιημένη γνώση και κατάρτιση.

 

Οι τέσσερεις κεντρικοί τομείς δραστηριοποίησης μας είναι οι εξής:

1. Παροχή Υπηρεσιών I.T. (B2B) σε εταιρείες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα και έχουν ανάγκη από έγκυρη και άμεση υποστήριξη.
∆εδομένου ότι από μικρότερες μέχρι και μεγάλες επιχειρήσεις εκτελούν τις κομβικές τους λειτουργικές διαδικασίες μέσω Η/Υ και ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφορικής είναι καίρια ανάγκη για αμεσότητα, αξιοπιστία και εναλλακτικές μεθόδους επαναφοράς σε περίπτωση σφάλματος υλικού.
2. Παροχή Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου (Web Services)
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να αποτελούμε καθετοποιημένη επιχείρηση στο χώρο του διαδικτύου έχοντας τη δυνατότητα να προσφέρουμε δυναμικές και σύγχρονες υπηρεσίες internet 100% εξαρτώμενες και εγγυημένες από την «eCONNECT».
3. Οι Front End λύσεις (λύσεις Εντατικής Λιανικής και PMS)
Οι Front End λύσεις αποτελούν μία ξεχωριστή κατηγορία γιατί απαιτούν αυξημένη ταχύτητα υποστήριξης και εξασφάλιση ελάχιστης πιθανότητας αποτυχία υλικού ή συστήματος και σε αυτή την περίπτωση ύπαρξη εναλλακτικού σχεδίου επανόδου του συστήματος (system redundancy).
4. Υπηρεσίες Ανάλυσης – Μελέτης και Υλοποίησης ενσύρματων και ασύρματων δικτύων
Τα δίκτυα δεδομένων και φωνής αποτελούν δομικό κομμάτι της απόδοσης της λειτουργίας της κάθε σύγχρονης επιχείρησης. Στην eCONNECT υλοποιούμε δίκτυα με βάση τα πρότυπα της δομημένης καλωδίωσης και αξιοποιούμε στο μέγιστο τους πόρους και της δυνατότητες των επιχειρήσεων πελατών μας στην πληροφορική.